Ο Δημήτρης Τασιάς είναι Partner στο Technology Consulting της ΕΥ με ευθύνη την υλοποίηση σύνθετων έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Δημόσιο Τομέα. Ο κ. Τασιάς έχει 20ετή εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας κυβερνητικά έργα ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των Smart Cities & IoT, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της παροχής συμβουλών πληροφορικής και της ψηφιακής στρατηγικής για οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Κατείχε Ανώτερες Διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες ΤΠΕ όπως η Ericsson, η Intrasoft International, η SingularLogic και η Unisystems, έχοντας επιτυχημένη συμβολή σε μερικά από τα πιο σύνθετα έργα για τον Δημόσιο. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Partner, Technology Consulting Government & Public Sector Leader, EY