ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Δήμητρα Μιχαηλίδου
ΣΠΟΥΔΕΣ

-Πτυχίο από το τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

-Μεταπτυχιακό δίπλωμα του τμήματος Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Lower Cambridge).

Καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

-6 μήνες στην εταιρεία εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών “Hypersoft ΕΠΕ”, με καθήκοντα γραμματείας, εισπράκτορα, κλητήρα. (1991-1992).

-13 έτη στην εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού “ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ”, με καθήκοντα γραμματείας διοίκησης, γραμματείας τμήματος τεχνικής υποστήριξης, υπεύθυνη τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.

-13 έτη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (5 έτη στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού και 8 έτη στο Δήμο Νεάπολης Συκεών), στην οποία προσλήφθηκα με διαγωνισμό του

Α.Σ.Ε.Π. Και στους δύο Δήμους ήμουν υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας.

Από το 2012 έως το 2017 ήμουν Υπεύθυνη του Τμήματος Εσόδων και Πειουσίας στο Δήμο Νεάπολης Συκεών.

Το έτος 2017 διετέλεσα Δημοτική Ταμίας στο Δήμο Νεάπολης Συκεών.

Από το έτος 2018 έως σήμερα είμαι αναπληρώτρια προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης Συκεών.


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2017: “Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύγχρονο δημοσιονομικό περιβάλλον”, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

2017: “1ος Πανελλήνιος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Καινοτόμων Υπηρεσιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση -smart city-”, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

2015: “Τα έσοδα των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.”, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

2015: “Έσοδα Ο.Τ.Α.- Δημόσιες Συμβάσεις”, της Περιφερειακής Ένσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

2014: “Έσοδα. Πηγές, μέτρα είσπραξης, κυρώσεις στους ΟΤΑ” της εταιρείας Thyssen Prooptiki

2009: “Κατάρτιση σε προηγμένες δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ των εργαζόμενων στην τοπική αυτοδιοίκηση – Διαδικτυακές εφαρμογές”, του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2009: “Διαχείριση Οικονομικών Ο.Τ.Α., έσοδα, έξοδα” της εταιρείας Thyssen Prooptiki

2009: “Συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001” της εταιρείας Thyssen Prooptiki

2007: “Πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων”, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

2005: “Στρατηγικές είσπραξης, μέτρα είσπραξης δημοσίων εσόδων, ασφαλιστικά, αναγκαστικά διοικητικά”, της εταιρείας ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ.

2002: “Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών και επιτυχημένο κλείσιμο πώλησης”, της εταιρείας FORUM TRAINING.

1999: “Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης γραμματέων διεύθυνσης”, της Ελληνικής Εταίρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων.


ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ

2015: “Παρουσίαση και ανάλυση παραμετροποίησης της εφαρμογή του τέλους ακίνητης περιουσίας για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα του Δήμου Νεάπολης Συκεών”, στα πλαίσια ημερίδας της εταιρείας Open Tecnolgoy Services, με τίτλο:“Καλές πρακτικές Δήμων”.

2011: “Δημοτική πολιτιστική επικοινωνία και αδρανές κοινό. Μελέτη τριών περιπτώσεων της Δυτικής Θεσσαλονίκης”, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας προκειμένου για τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

2016: “Tα έσοδα των Δήμων. Παρουσίαση, επεξεργασία, πρόσφατη νομοθεσία και εφαρμογές”, εργασία στα πλαίσια παρουσίασης ως εισηγήτρια σε σεμινάριο υπαλλήλων εσόδων Ο.Τ.Α. της εταιρείας Οικονομοτεχνική.

2017: “Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Μελέτη και παρουσίαση. Πρόσφατη νομοθεσία, εφαρμογή των διατάξεων, επεξεργασία πραγματικών περιπτώσεων”, εργασία στα πλαίσια παρουσίασης ως εισηγήτρια σε σεμινάριο υπαλλήλων εσόδων Ο.Τ.Α. της εταιρείας Οικονομοτεχνική.

2017: “Tο τέλος ακίνητης περιουσίας. Νομοθεσία, επιβολή, μελέτη περιπτώσεων, κυρώσεις”, εργασία στα πλαίσια παρουσίασης ως εισηγήτρια σε σεμινάριο υπαλλήλων εσόδων Ο.Τ.Α. της εταιρείας Οικονομοτεχνική.