Δέσποινα Κωνσταντέλλη – Στέλεχος Τμήματος Εσόδων Δήμου Λήμνου

Σπουδές
  • Α.Β.Σ.Θ. - Διοίκηση επιχειρήσεων
Ξένες γλώσσες
  • Αγγλικά () Γαλλικά ()
Ειδικές γνώσεις
  • Άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος
Επαγγελματική εμπειρία
  • 1989 - 1999: Όμιλος εταιριών Manos Travel System. (Υπεύθυνη τμήματος λογιστηρίου στον τομέα πληρωμών εξωτερικού και ελέγχου συναλλαγών συναλλασόμενων)
  • 2001: Αφοι Γιαμαρέλου ΟΕ λογίστρια
  • 2003 - 2004: Μ.Μ. Χρυσάφης ΑΒΕΕ - λογίστρια
  • 2005 - 2008: Συνεταιρισμός Ζαχαροπλαστικής Αττικής - λογίστρια
  • 1/7/2009 - σήμερα. Αρχικά στον Δήμο Μούνδρου και μετέπειτα στον Δήμο Λήμνου στο τμήμα εσόδων.
Επιμόρφωση
  • 1987: Didacta