Δέσποινα Κωνσταντέλλη – Δήμος Λήμνου

 1. Σπουδές
  • Α.Β.Σ.Θ. – Διοίκηση επιχειρήσεων
 2. Ξένες γλώσσες
  • Αγγλικά () Γαλλικά ()
 3. Ειδικές γνώσεις
  • Άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος
 4. Επαγγελματική εμπειρία
  • 1989 – 1999: Όμιλος εταιριών Manos Travel System. (Υπεύθυνη τμήματος λογιστηρίου στον τομέα πληρωμών εξωτερικού και ελέγχου συναλλαγών συναλλασόμενων)
  • 2001: Αφοι Γιαμαρέλου ΟΕ λογίστρια
  • 2003 – 2004: Μ.Μ. Χρυσάφης ΑΒΕΕ – λογίστρια
  • 2005 – 2008: Συνεταιρισμός Ζαχαροπλαστικής Αττικής – λογίστρια
  • 1/7/2009 – σήμερα. Αρχικά στον Δήμο Μούνδρου και μετέπειτα στον Δήμο Λήμνου στο τμήμα εσόδων.
 5. Επιμόρφωση
  • 1987: Didacta