Ο Ιωάννης Παρασκευάς, είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στην Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο UMIST του Η.Β.. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως προγραμματιστής, αναλυτής και υπεύθυνος έργων.  Από το 2006 και έπειτα εργάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών ως Ειδικός Επιστήμονας Βάσεων Δεδομένων. Από το 2019 είναι προϊστάμενος στο Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣ.

 

Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών