Ο Αριστείδης Μπαρτζώκας είναι Καθηγητής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2014 ασχολήθηκε με τα κοινά της πόλης των Ιωαννίνων ως επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης. Από το 2019 είναι Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) και συνέβαλε ουσιαστικά στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, την αξιοποίηση της λυματολάσπης, την επέκταση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης και την προμήθεια σύγχρονων ψηφιακών υδρομέτρων.

 Πρόεδρος ΔΕΥΑ Ιωαννίνων