Είναι Αν. Προϊστάμενος του Τμ. Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου. Κατέχει Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ. & Τ.Υ. του Πανεπιστημίου Πατρών, MSc του University of Birmingham και ΜΒΑ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τα τελευταία χρόνια εκπονεί διδακτορική έρευνα με θέμα τη διαλειτουργικότητα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Είναι ο εισηγητής και ο υπεύθυνος της υλοποίησης του έργου με τίτλο «ο Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο διακρίθηκε το 2015 ως έργο «Βέλτιστης Πρακτικής» στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημόσιας Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης. Είναι το πρώτο Ελληνικό έργο περιφερειακής εμβέλειας που έχει διακριθεί στην εν λόγω διοργάνωση.