Η Άννα Λασκαρέλη από το 2013 είναι Αν. Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ροδόπης – Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και παράλληλα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση του διατμηματικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πανεπιστημίου Θράκης, όπως και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 

Στις αρμοδιότητές της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών περιλαμβάνεται ο συντονισμός και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των τμημάτων που υπάγονται σ' αυτή, η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και η αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.