Ο 'Άγγελος Πάνος είναι Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης, με Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτή την περίοδο εκτελεί καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στον Δήμου Κάτω Νευροκοπίου.