Μαρία Τζιόλα – Εσωτερική Ελέγκτρια Δήμου Καλαμαριάς

Προσωπικές πληροφορίες

 • Ημερομηνία γέννησης: 17/10/1966
 • Τόπος γέννησης: Γρεβενά
 • Όνομα πατρός: Αριστοτέλης

Βασικές Σπουδές

 • Απολυτήριο Γενικού Λυκείου

Μετεκπαίδευση

 • Πτυχίο ιατρικών εργαστηρίων ΠΑΣΤΕΡ

Εργασιακή Εμπειρία

 • Στις 13/09/2002 προσλήφθηκα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών ως Διοικητική υπάλληλος
 • Στις 18/07/2006 η σύμβαση μετατράπηκε σε εργασία ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
 • Στις 27/04/2007 κατατάχθηκα σε προσωποπαγή θέση αορίστου χρόνου του Δήμου Γρεβενών, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού
 • Από το 2002 έως το 2006 διετέλεσα ιδιαιτέρα γραμματέας του Δημάρχου Γρεβενών
 • Από το 2007 έως και τον Μάϊο του 2008 υπηρέτησα στο Εθνικό Δημοτολόγιο του Δ. Γρεβενών
 • Στις 17/04/2008 μετατάχθηκα στο Δ. Καλαμαριάς
 • Από 02/06/2008 έως και 03/02/2011 εργάστηκα στο Γραφείο Αλλοδαπών
 • Από τις 04/02/2011 υπηρέτησα στη Διεύθυνση Διοικητικών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Από τον Ιανουάριο του 2019 είμαι Εσωτερική Ελέγκτρια στο Δήμο Καλαμαριάς

Παρακολουθήσεις Συνεδρίων & Σεμιναρίων

 1. Πληροφοριακό Σύστημα Ομογενών και Υπηκόων Τρίτων Χωρών (18/05/2010)
 2. Ίδρυση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (22/02/2019)
 3. Οργάνωση-Λειτουργία Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ & ο ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή (12/04/2019)
 4. 5th Annual Internal Audit Event (10/05/2019)
 5. Στάδια Υλοποίησης Εσωτερικού Ελέγχου-Πρακτικά Ζητήματα (20/05/2019)
 6. Φάση Ολοκλήρωσης Εσωτερικού Ελέγχου & Τελική Έκθεση Ελέγχου (28/06/2019)

Γνώση Ξένων Γλωσσών

Ναι (Αγγλικά)

Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ναι