Εξειδικευμένα Θέματα ΔΕΥΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εξειδικευμένα θέματα ΔΕΥΑ

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

10:00-10:20 Οι ΔΕΥΑ στη νέα εποχή

Μαρινάκης Γιώργης, Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ, Δήμαρχος Ρεθύμνης

10:20-10:50 Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της Επικράτειας και σύστημα Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking)

Σφυρής Ελευθέριος, Στέλεχος ΕΔΕΥΑ

10:50-11:10 Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οικονομικής κρίσης

Χρήστογλου Γιάννης, Προϊστάμενος ΔΕΥΑ Κατερίνης

11:10-11:30 Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών

Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος, Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών

11:30-11:40 Διάλειμμα
11:40-12:00 Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμου νερού

Σπύρου Στυλιανός, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Σερρών

12:00-12:20 Σχέδια ασφάλειας νερού

Παπακωνσταντίνου Αργύρης, Διευθυντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ΔΕΥΑ Λάρισας

12:20-12:40 Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Χρηματοδότηση Έργων ΔΕΥΑ ΤΗΝ ΠΠ 2014-2020

Μαμαλούγκας Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ – Πρ/νος  Υποδιεύθυνσης  Τομέα Περιβάλλοντος, ΕΥΔ/ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.)

12:40-12:50 Νέα Νομοθεσία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Υπουργείο Υγείας-Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας-Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Έχει προσκληθεί

12:50-13:00 Διάλειμμα
13:00-13:30 GDPR- Η νέα πρόκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σιδηροπούλου Μαριλένα, Δικηγόρος-DPO Executive, Blue Value

ΧρηστίδηςΠερικλής, DPO Executive, Blue Value

13:30-14:15 YDATA – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Ζερδελή Εύα, Εμπορική Διεύθυνση OTS

Λυρτζή Δόμνα, Software Developer OTS

Κομνηνίδης Πάολο, Software Developer OTS

14:15-14:30 Blockchain και δυνατότητες αξιοποίησης

Γιώργος Καραμανώλης, CTO/CIO Crowdpolicy

14:30-16:30 Γεύμα
17:00-18:30 Workshop: Παρουσίαση – εκπαίδευση ΟΠΣ ΕΔΕΥΑ

Στελέχη OTS