Σεβαστή Πολυχρονάκη – Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Χανίων

Γεννήθηκε και κατοικεί στα Χανιά Κρήτης το 1973.  Είναι απόφοιτος του  Οικονομικού Πανεπιστήμιου  Αθηνών – τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και κάτοχος MSc Πληροφορικής από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.   Εργάζεται  στο Δήμο Χανίων από το 1999.  Από το 2004-2013 διετέλεσε προϊσταμένη του τμήματος ΤΠΕ του Δήμου Χανίων και από το 2013 έως σήμερα Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.  Παράλληλα από  το 1996 ασχολείται με την εκπαίδευση   ενηλίκων σε θέματα  ΤΠΕ και είναι πιστοποιημένη από τον  ΕΟΠΠΕΠ (ΕΚΕΠΙΣ) καθώς και ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών  του  ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ. Έχει συμμετάσχει  και ως υπεύθυνη σε ένα μεγάλο αριθμό Εθνικών και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (3ο ΚΠΑ, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ ΨΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020, FP 3 -5-7, COSME, Interreg Ελλάδα – Κύπρος κ.α)  και ως εισηγήτρια σε αρκετά συνέδρια – σεμινάρια  θεμάτων ΤΠΕ και Αναπτυξιακών προγραμμάτων. Είναι επίσης επίσημη κριτής του  ΣΕΓΑΣ (μέλος του συνδέσμου κριτών κλασικού Αθλητισμού Χανίων – Ρεθύμνης ) με συμμετοχή και σε διεθνής διοργανώσεις. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και είναι έγγαμη με δύο παιδία.