Δημήτριος Τσουφλίδης – Προϊστάμενος Τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων ΠΕ Πέλλας

Δημήτριος Ν. Τσουφλίδης*

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλο Σπουδών στην Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία, ενώ βρίσκομαι στο στάδιο της εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Κατά την διάρκεια της 24χρονης πορείας μου στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ασχολήθηκα μεταξύ των άλλων

Δήμος Κρύας Βρύσης

 • Στη Διεύθυνση Δημοτικής Εταιρείας Ανάπτυξης και Κατασκευών,
 • Στο Γραφείο Δημάρχου,
 • Στη Ταμειακή Υπηρεσία και
 • Στο Τμήμα Προσωπικού.

Μέσα από την άσκηση των καθηκόντων των παραπάνω θέσεων, απέκτησα γνώσεις όλου του φάσματος λειτουργίας των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων (Λήψη αποφάσεων, κατάρτιση – εκτέλεση προϋπολογισμών, σύνταξη προτάσεων έργων προς χρηματοδότηση, υλοποίηση έργων πληροφορικής κλπ)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας,
 • Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πέλλας και αυτή τη στιγμή
 • Προϊστάμενος του Τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Πέλλας

Μέσα από την άσκηση των καθηκόντων των παραπάνω θέσεων, απέκτησα γνώσεις όλου του φάσματος λειτουργίας των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων (Λήψη αποφάσεων, κατάρτιση – εκτέλεση προϋπολογισμών, σύνταξη και τεχνική υποστήριξη προτάσεων έργων για ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία, υλοποίηση έργων πληροφορικής, κ.λπ)

Στη διάρκεια της υπηρεσίας μου απέκτησα και τις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 • Ειδικός Επιμορφωτής της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. σε θέματα «Σύζευξις» από το 2007
 • Πιστοποιημένος Επιμορφωτής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από το 2012
 • Μέλος του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης του ΑΣΕΠ από το 2016.
 • Μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου Μακεδονίας – Θράκης από το 2009

Απέκτησα σημαντική πείρα στη διαχείριση έργων και ομάδας, σε έργα πληροφορικής και όχι μόνο, μέσα από τις συμμετοχές σε διάφορα προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., του Δήμου Κρύας Βρύσης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

* O Δημήτριος Ν. Τσουφλίδης γεννήθηκε το 1974 στην Κολωνία της Γερμανίας και μένει μόνιμα στην Κρύα Βρύση Πέλλας όπου είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Επικοινωνία – Κοινωνική Δικτύωση:

t6945383938@gmail.com

facebook.com/krvrisi

twitter: @krvrisi

instagram.com/krvrisi

gr.linkedin.com/in/tsouflidis