Γιώργος Καραμανώλης – CTO/CIO Crowdpolicy

O Γιώργος Καραμανώλης είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (MscIS) και την τελευταία δεκαετία έχει απασχοληθεί σε σημαντικές θέσεις ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και σε έργα μεγάλης κλίμακας. Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε ομάδες διοίκησης έργου και ως εμπειρογνώμονας σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ΤΠΕ στο δημόσιο τομέα καθώς και ως σύμβουλος ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών και επιχειρησιακών συστημάτων στον ιδιωτικό τομέα.
Στα έργα που έχει συντονίσει τεχνολογικά περιλαμβάνονται αναγνωρισμένες δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας όπως η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το opengov, πλατφόρμες και δράσεις καινοτομίας (Open Labs), μοντέλα συνδρομητικής και ανοικτής διάθεσης δεδομένων για το δημόσιο τομέα (Opendata) , πλατφόρμες crowdsourcing και αξιολόγησης υπηρεσιών για τη Δημόσια διοίκηση και για το κλάδο του Toυρισμού κλπ.
Από το 2012 ειναι συνιδρυτής και συντονιστής τεχνολογίας και καινοτομίας (CTO/CIO) της εταιρίας crowdpolicy. Έχει ευθύνη για τον σχεδιασμό υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και την στρατηγική τοποθέτηση ψηφιακών εργαλείων με στόχο την άντληση χρηματοδότησης για λογαριασμό πελατών της Εταιρίας.

Eνδιαφέροντα: #smartcities, #opendata, #blockchain #crowdfunding #fintech  έργα και δράσεις σε global context