Απόστολος Πλεξίδας, αν. Διευθυντής Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Απόστολος Πλεξίδας συμπληρώνει πάνω από 30 χρόνια επαγγελματικής σταδιοδρομίας, με 20ετή εμπειρία στη Πληροφορική, είναι πτυχιούχος Οικονομίας και Διοίκησης και από το 1987 απασχολείται στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα.  Διαθέτει βαθιά γνώση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και σημαντική συμμετοχή σε διεθνή projects.  Μεταξύ άλλων, έχει φέρει εις πέρας πολλά IT projects για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σχεδιάζοντάς τα με την κατάλληλη στρατηγική ώστε να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, τις επιχειρησιακές ανάγκες του Οργανισμού και απόλυτα προσαρμοσμένα στις θεσμικές αλλαγές που διέπουν την Περιφερειακή Διοίκηση της χώρας.  Από το 2012 είναι αν. Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.