Ευαγγελία Παπαγρηγορίου – Γραφείο Ανταποδοτικών Τελών και Ελέγχου Προσόδων Δήμου Ρεθύμνης

Η Παπαγρηγορίου Ευαγγελία γεννήθηκε στο  Ηράκλειο Κρήτης το 1969. Είναι απόφοιτη του  Τ.Ε.Ι. Λογιστικής, της σχολής  Διοίκησης  και  Οικονομίας Ηρακλείου.  Είναι παντρεμένη με τρία παιδιά και κατοικεί στο Ρέθυμνο.

Από το 2004 έως το 2009 εργάστηκε στην πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης-Γενική Διεύθυνση- Διεύθυνση Πολιτισμού, με συμβάσεις έργου για την γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Το  2010 διορίστηκε στο Δήμο Ρεθύμνης. Υπηρετεί στην Οικονομική Υπηρεσία και συγκεκριμένα στο Γραφείο Εσόδων με σειρά αρμοδιοτήτων.

Έχει συμμετάσχει σε  επιμορφωτικά  σεμινάρια. Είναι μέλος σε διάφορες επιτροπές του Δήμου οικονομικού περιεχομένου και υπήρξε Γραμματέας στην Επιτροπή  Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ρεθύμνης.