Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστικής Παρακολούθησης / Γραφείο Διπλογραφικού, Αναλυτικής Λογιστικής Δήμου Ρεθύμνης

Είναι έγγαμη με δύο παιδιά και τακτικός υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΤΕ 17 Οικονομικού-Λογιστικού από τις 19/10/2004 και διορίστηκε για την στελέχωση του Γραφείου «Διπλογραφικό» του Δήμου Ρεθύμνης.

Πτυχιούχος Λογιστικής Τ.Ε.Ι. του Ηρακλείου Κρήτης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Τραπεζική (Χρηματοοικονομική) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πτυχιούχος Παιδαγωγικών Σχολών ΠΑ.ΤΕ.Σ. (ΣΕΛΕΤΕ) στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α’ τάξεως της Ο.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης από το έτος 2004.

Είναι υπεύθυνη ως Στατιστικός Ανταποκριτής του Δήμου για την υποβολή των Οικονομικών στοιχείων του Δήμου από το 2011.

Έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια, Ημερίδες, Διαδικτυακές παρουσιάσεις, τα οποία διοργανώθηκαν από: Π.ΙΝ.ΕΠ Κρήτης, Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, Περιφέρεια Κρήτης, ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., TRAINING NET και O.T.S. ΑΕ.

Έχει προϋπηρεσία 15 χρονών στον Ιδιωτικό Τομέα στον όμιλο GRECOTEL, ως Λογιστής σε ξενοδοχεία του ομίλου.