Χρυσούλα Ψυχαράκη – Πελαντάκη – Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Η Χρυσούλα Ψυχαράκη- Πελαντάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτη της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε). Είναι παντρεμένη με δύο παιδιά, κατοικεί στο Ρέθυμνο και εργάζεται στο Δήμο Ρεθύμνης από το 1983.

Έχει υπηρετήσει για μερικούς μήνες στο Ληξιαρχείο-Δημοτολόγιο και στη συνέχεια στην Οικονομική Υπηρεσία ως υπεύθυνη στο Γραφείο Εσόδων μέχρι το 1992. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης στο Δήμο Ρεθύμνης από το 1992 μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι το 2004 και έκτοτε Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι αρχές του 2013, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας μέχρι αρχές του 2016 και Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι σήμερα.

Είναι Πρόεδρος στο  Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Ρεθύμνης από το 2005 μέχρι σήμερα και μέλος αυτού από το 1988.

Είναι Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Ρεθύμνης από το 2009 μέχρι σήμερα.

Ήταν  Εισηγήτρια   σε    οικονομικά    θέματα    Δήμων   κατά την υλοποίηση του

«Προγράμματος κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που υλοποίησε η Ε.Ε.Τ.Α.Α στο Ρέθυμνο στα πλαίσια συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία, την ΚΕΔΚΕ και τον ΟΑΕΔ τα έτη 1998, 1999.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Συμμετέχει ως μέλος σε Ομάδα Διοίκησης Έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και σε μια σειρά επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης διοικητικού και οικονομικού περιεχομένου.