Χάρης Πασβαντίδης – Προϊστάμενος Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής

Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1959, από γονείς Ποντιακής καταγωγής. Κατοικεί στην Αργυρούπολη.

Πτυχιούχος των τμημάτων Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Erlagen της Γερμανίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Είναι ακόμη κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με θέμα:" Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση".

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα στις επιχειρήσεις OSCAR S.A., VENUS S.A., THEROS INTERNATIONAL S.A., όπως και στη Δημοσιογραφία.

Από το 1994 έως το 1998 ήταν Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με Νομάρχη Αθηνών το Δημήτρη Ευσταθιάδη, συμπράττοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση του θεσμού της αιρετής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Από το 2003 έως το 2009 ήταν Αναπληρωτής Νομάρχης Αθηνών, με αρμοδιότητες στα Οικονομικά και Διοικητικά θέματα.

Συνέβαλε καθοριστικά στην οικονομική εξυγίανση της Νομαρχίας, και στη δημιουργία πλεονασματικών προϋπολογισμών από το 2004 και μετά, με αποθεματικό που έφθασε τα 197 εκατ.

Διετέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος εσόδων-δαπανών Περιφέρειας Αττικής και ήταν Συντονιστής της κατάρτισης, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, του πρώτου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας που συνένωσε πέντε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στη Αττική σε μία Περιφέρεια.

Σήμερα είναι Προϊστάμενος τμήματος οικονομικής Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.