Στέλιος Τσαγλιώτης– Αν. Προϊστάμενος – Ειδικός Ταμίας – Τμήματος Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ρέθυμνο Κρήτης . Είναι απόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και κάτοχος Άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Ά Τάξεως.

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα από το 1996 έως το 2004 οπότε και διορίστηκε ως μόνιμος υπάλληλος στον Δήμο Γεροποτάμου Κρήτης με βασικό αντικείμενο το έλεγχο των εσόδων και την συλλογή στοιχείων από άλλες υπηρεσίες (Επιμελητήριο Ρεθύμνης κλπ). Επίσης εργάστηκε και ως Ειδικός Ταμίας στον ανωτέρω Δήμο για δύο έτη.

Από το 2010 εργάζεται στον Δήμο Ρεθύμνης στο Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας, Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας με κύρια ενασχόληση την βεβαίωση εσόδων, την αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων, την ρύθμιση οφειλών, την αποστολή ειδικών προσκλήσεων, την λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Το 2014 αναλαμβάνει Ειδικός Ταμίας του Δήμου Ρεθύμνης και από το Δεκέμβριο 2018 αναλαμβάνει Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης παράλληλα με τα καθήκοντα του Ειδικού Ταμία.

Υπήρξε γραμματέας της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ρεθύμνης και έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια/ημερίδες σχετικά με το αντικείμενο εργασίας του.

Με σεβασμό και ευγένεια στο χώρο εργασίας του προσπαθεί να έχει μια ορθή και καθαρή επικοινωνία με τους συναδέλφους του , τους αιρετούς και τους δημότες.