Πρόγραμμα

Κατεβάστε την με το  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  και την αίτηση συμμετοχής την οποία μπορείτε να στείλετε μέσω fax στο  2310518757 ή μέσω email: sales@ots.gr

*Καθημερινή ανανέωση με ενημέρωση θεμάτων και εισηγητών.

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

10:00-12:00 Προσέλευση & Εγγραφές
12:00-12:30 Χαιρετισμός & Έναρξη της εκδήλωσης
12:30-12:50 «Όψεις μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης. Η ανάγκη της λειτουργικής αναζωογόνησης»,

Δρ. Νίκος Μιχαλόπουλος, Προιστ. Γεν.Διευ/νσης Διοικητικών μεταρρυθμίσεων και ηλ. Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Member of Board of Governors of EIPA, Digital Champion, Greece.

12:50-13:30 «Η Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών στην Πράξη»,
Εισηγητές, Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης
13:30-13:50 «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων»,
Εισηγητές, Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης
13:50-14:10 e-Delivery-«Secure Document Exchange with e-Delivery in Greece»,
Δρ. Κων/νος Στραταριδάκης, Δ/ντής Πληροφορικής & Επικοινωνιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
14:30-16:30 Γεύμα
17:00-18:20 «Επίκαιρα θέματα Θεσμικού Πλαισίου»,
Ιωάννης Θεοδώρου, Γενικός Διευθυντής Δήμου Καλαμαριάς
18:20-18:30 Διάλειμμα
18:30-19:15 «Επιτροπικός Έλεγχος»,
Αθανάσιος Γεωργίου, Δικαστικός Υπηρεσίας Επιτρόπου Δήμου Θεσσαλονίκης
19:15-20:00 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Έλεγχος στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης»,
Όλγα Λουκανίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας & Ελέγχου στο Ν. Θεσ/νικης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
20:00 Κλείσιμο Ημέρας
21:00-23:00 Δείπνο

 Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
Στελέχη OTS

10:00-10:15 «Νέες Τεχνολογίες Εξυπηρέτησης Πελατών»,
Στελέχη OTS
10:15-10:30 «Disaster Recovery»,
Στελέχη OTS
10:30-11:00 Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Διαχείρισης Οικονομικού»,
Στελέχη OTS
11:00-11:30 Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων»,
Στελέχη OTS
11:30-11:40 Διάλειμμα
11:40-12:00 Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων»,
Στελέχη OTS
12:00-12:30 «Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών»,
Στελέχη OTS
12:30-12:50 «GDPR-Η νέα πρόσκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων»,
Στελέχη OTS
12:50-13:00 Διάλειμμα
13:00-14:30 Αίθουσα Appolo 1

Θέματα ΟΤΑ

Συμμετέχουν Στελέχη Δήμων

Αίθουσα Appolo 2

Θέματα ΔΕΥΑ

Συμμετέχουν Στελέχη ΔΕΥΑ

Αίθουσα Appolo 3

Θέματα ΑΕΙ/ΤΕΙ

Συμμετέχουν Στελέχη ΑΕΙ & ΤΕΙ

14:30-16:30 Γεύμα
17:00-17:40 Πηγές Χρηματοδοτήσεων,
Εισηγητές, Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης
17:40-18:00 «Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών»,
Εισήγηση χορηγού
18:00-18:10 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός με Συμμετοχικές Διαδικασίες και Ανοικτές Τεχνολογίες»,
Γιώργος Καραμανώλης, CTO/CIO Crowdpolicy
18:10-18:30 «CEF-Digital Connecting Europe»,
Δρ. Αντώνης Στασής, Διευθυντής Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
18:30-18:40 Διάλειμμα
18:40-20:00

Αίθουσα Appolo 1

Καλές Πρακτικές στους Δήμους

  • Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στο Δήμο Πλατανιά,

κος Γαβριήλ Κουρής, Γενικός Γραμματέας Δήμου Πλατανιά

  • Η Εφαρμογή της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Ρεθύμνης

κος Στυλιανός Σπανουδάκης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Ρεθύμνης

  • 4myCity

κος Γιώργος Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Δήμου Καλαμαριάς

  • Οι έξυπνες πόλεις ως αναπτυξιακό εργαλείο. Η περίπτωση του Ηρακλείου

κος Κωνσταντίνος Μοχιανάκης, Προϊστάμενος Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Διαφάνειας Δήμου Ηρακλείου

  • Καλές Πρακτικές στο Δήμο Θεσσαλονίκης
  • «Τεχνολογίες IoT-ParkALot στο Δήμο Χαλκίδας»

Στελέχη OTS

Αίθουσα Appolo2

Καλές Πρακτικές στις Περιφέρειες

  • Διαχείριση Εσόδων-Προστίμων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

κος Κων/νος Παπαγεωργίου, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού ΠΚΜ

  • Σύστημα Διαχείρισης Εσωτερικής Πληροφόρησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

κος Απόστολος Πλεξίδας,   Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚΜ

  • Καλές Πρακτικές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Αίθουσα Appolo3

Η Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων στον Τομέα της Υγείας
Συμμετέχουν Στελέχη από τον Τομέα της Υγείας

20:00 Κλείσιμο Ημέρας
21:00-23:00 Δείπνο

 
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

10:00-10:20 «Ηλεκτρονική Διαχείριση Έργων»,
Στελέχη OTS
10:20-10:40 «Ηλεκτρονική Διαχείριση Προμηθειών»,
Στελέχη OTS
10:40-12:55 Workshops
12:55-13:00 Λήξη Συνεδρίου
Back to top