Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

10:00-11:00 Η μετάβαση στο Cloud

Νίκος Τσιρίδης, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης OTS ΑΕ

11:00-11:15 Διαχείριση Στόλου Οχημάτων

Γιώργος Μίσκος, Software Developer, Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης OTS ΑΕ

11:25-11:35 Διάλειμμα
11:35-12:05 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Κατερίνα Ναζίρη, Δήμος Θεσσαλονίκης

12:05-12:20 Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών

Νίκος Τσιρίδης, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης OTS ΑΕ

12:20-12:30 Διαδικασίες ISO,

Τσιλίκη Πανδώρα, Στέλεχος Blue Value ΑΕ

12:30-12:50 ISO 9001 στη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Κοζάνης: Από την ασάφεια στην τυποποίηση

Βασίλης Μπουγιοτόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κοζάνης

12:50-13:00 Διάλειμμα
13:00-13:20 Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων

Θωμάς Θωμάς, Software Developer, Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης OTS ΑΕ

13:20-13:30 Η εφαρμογή του GDPR στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης

Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης

13:30-13:40 Οι προκλήσεις της εφαρμογής του GDPR

Αθανάσιος Γκερσάνης, Γενικός Διευθυντής Δήμου Αμυνταίου

13:40-13:50 Χρηματοδοτήσεις
14:30-16:30 Γεύμα
17:30-18:25 Καλές Πρακτικές-Παράλληλες Εκδηλώσεις
  1η Αίθουσα: Εφαρμογή Διπλογραφικού συστήματος στην Περιφερειακή Διοίκηση
  2η Αίθουσα: Έσοδα Δήμων, Δέσποινα Κωνσταντέλλη, Δήμος Λήμνου
18:25-18:40 Διάλειμμα
18:40-19:00 Πως μια Ψηφιακά Σύγχρονη πόλη βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και βοηθά στην επιχειρηματικότητα

Νίκος Λαμπρογεώργος, Senior Account Manager Public Sector, Greece & Cyprus, Cisco

19:00-19:15 CS AWARE
19:15-19:45 Παρουσίαση του έργου SWAN

Δρ. Βασίλειος Αγγελής, Καθηγητής Ποσοτικών Μεθόδων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

19:45-20:00 ParkALot – Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Δρ. Γιώργος Αποστολόπουλος, Business Development Manager, OTS Α

20:00-20:10 Τεχνολογίες LoraWan & έξυπνες πόλεις

Γιώργος Στεφανίδης, Cofounder  IoTech Telecommunications G.P.

21:00 Δείπνο