Σάββατο 01 Δεκεμβρίου 2018

10:00-12:00 Workshops

–   Ομάδα Λογιστικής

–   Ομάδα Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού

–   Ομάδα Διαδικασιών & Διαχείρισης Εγγράφων

–   Ομάδα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων