Ο κος Κων/νος Παπαγεωργίου, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Περ. Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο OTS Forum