Ο κος Ευάγγελος Πίτσας, Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Κέρκυρας στο 9ο OTS FORUM