Ο κος Απόστολος Πλεξίδας, αν. Διευθυντής Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο OTS Forum