Ο Δρ. Ιωάννης Παλιόκας – Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο 9ο OTS Forum