Νέα

Η Δρ. Ευτυχία Βραϊμάκη από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο 9ο OTS Forum

Η Δρ. Ευτυχία Βραϊμάκη, Στέλεχος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος θα μας τιμήσει με την παρουσία της στο 9ο OTS Forum όπου και θα πραγματοποιήσει εισήγηση σχετική με το έργο μηχανοργάνωσης της Γραμματείας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, εστιάζοντας στην εφαρμογή ηλεκτρονικών αιτήσεων αδειών προσωπικού και της ψηφιοποίησης του αρχείου του Τμήματος.

Read More

Ο κος Ιωάννης Θεοδώρου, Γενικός Διευθυντής του Δήμου Καλαμαριάς στο 9ο OTS Forum

  Ο κος Ιωάννης Θεοδώρου, Γενικός Διευθυντής του Δήμου Καλαμαριάς θα μας τιμήσει με την παρουσία του στο 9ο OTS Forum, πραγματοποιώντας εισήγηση σχετική με θέματα θεσμικού πλαισίου και οργάνωσης Υπηρεσιών.

Read More

Ο κος Βασίλης Μπουγιοτόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κοζάνης στο 9ο OTS Forum

  Ο κος Βασίλης Μπουγιοτόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κοζάνης, θα μας τιμήσει με την παρουσία του στο 9ο OTS Forum και θα πραγματοποιήσει εισήγηση σχετική με την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και την καταγραφή διαδικασιών.

Read More

Η κα Γιάννα Χορμόβα, Γενική Γραμματέας του Δήμου Καρπενησίου στο 9ο OTS Forum

  Η κα Γιάννα Χορμόβα, Γενική Γραμματέας του Δήμου Καρπενησίου θα μας τιμήσει με την παρουσία της στο 9ο OTS Forum όπου θα πραγματοποιήσει εισήγηση με τίτλο «Ηλεκτρονικές Εφαρμογές αρωγός της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου».

Read More

Ο Δρ. Ιωάννης Παλιόκας – Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο 9ο OTS Forum

 Ο Δρ. Ιωάννης Παλιόκας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών θα πραγματοποιήσει εισήγηση μαζί με τον Δρ. Κωνσταντίνο Βότη, Ερευνητή Γ’ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σχετική με τις Δυνατότητες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Read More

Ο κος Απόστολος Πλεξίδας, αν. Διευθυντής Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο OTS Forum

  Ο κος Απόστολος Πλεξίδας, αν. Διευθυντής Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβένρησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα μας τιμήσει με την παρουσία του στο 9ο OTS Forum και θα παρουσιάσει το Σύστημα Διαχείρισης Εσωτερικού Ελέγχου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Read More

Η κα. Όλγα Λουκανίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Θεσσαλονίκης, στο 9ο OTS Forum

  Η κα Όλγα Λουκανίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Θεσσαλονίκης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα μας τιμήσει με την παρουσία της στο 9ο OTS Forum και θα πραγματοποιήσει εισήγηση με τίτλο: Δημοσιονομική Διαχείριση και Έλεγχος στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Read More

Ο κος Κων/νος Παπαγεωργίου, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Περ. Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο OTS Forum

  Ο κος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα μας τιμήσει με την παρουσία του στο 9ο OTS Forum, πραγματοποιώντας εισήγηση στην ενότητα «Καλές Πρακτικές», με θέμα τη Διαχείριση των Εσόδων και Προστίμων στην Περιφέρεια.

Read More

Ο Δρ. Νίκος Μιχαλόπουλος, Προιστ. Γεν.Δ/νσης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και Ηλ. Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο 9ο OTS Forum

Ο Δρ. Νίκος Μιχαλόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Member of Board of Governors of EIPA, Digital Champion-Greece, θα μας τιμήσει με την παρουσία του και θα πραγματοποιήσει εισήγηση με τίτλο: «Όψεις μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης. Η ανάγκη της λειτουργικής αναζωογόνησης».

Read More
Back to top