Μαρία Δαμιανάκη – Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου – Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ρεθύμνης

Η Δαμιανάκη Μαρία γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1972.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με κατεύθυνση “Πολιτική Ανάλυση και Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές” του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

Τα έτη 1997-1998 συμμετείχε ως καταρτιζόμενο στέλεχος τοπικής ανάπτυξης στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας»).

Από το 1999 εργάζεται στο Δήμο Ρεθύμνης. Έχει ασκήσει αρμοδιότητες του Γραφείου Καταστημάτων, του Γραφείου Εσόδων και του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου. Διετέλεσε υπεύθυνη Γραφείου Εσόδων κατά τα έτη 2005-2006, Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης από 2015-2017, ενώ από το Σεπτέμβριο 2017 έως σήμερα είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων. Είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας Ενεργειακού Σχεδιασμού, καθώς και της Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου Ρεθύμνης. Επίσης είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Είναι έγγαμη και έχει δύο παιδιά.