Μανουσιάδης Χαράλαμπος – Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην EuroConnect, Πρ. Δημοτικός Σύμβουλος, Υπ.Διδάκτωρ Βιώσιμης Ανάπτυξης Παν.Αιγαίου

Ο Μανουσιάδης Χαράλαμπος είναι Σύμβουλος Ευρωπαικών Προγραμμάτων για Ελληνικούς Δήμους και Φορείς στην εταιρεία EuroConnect.

Είναι διπλωματούχος Ηλ.Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του ΕΜΠ και Υποψήφιος Διδάκτωρ Βιώσιμης Ανάπτυξης και Προηγμένων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος Κερατσινίου - Δραπετσώνας (2 θητείες, 2010-2019, με συμμετοχή και στις 2 αντίστοιχες διοικήσεις) μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Γραμματέας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας, Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα νέας γενιάς καθώς και Πρόεδρος του Δημοτικού Σταδίου.

Έχει εργαστεί επίσης ως Software Analyst και Project Manager στην συμβουλευτική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας Accenture.