Κωνσταντίνος Γ. Βαρλαμίτης – Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

Ο Κωνσταντίνος Γ. Βαρλαμίτης Πρόεδρος Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων είναι Οικονομολόγος με μεγάλη εμπειρία στον Τραπεζικό χώρο όπου είχε αναλάβει υψηλές Διευθυντικές θέσεις κυρίως στο χώρο της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.