Η κα Πόπη Φουσκοκολάκη, Στέλεχος του Πράσινου Ταμείου στο 9ο OTS Forum