Η κα Αικατέρινη Παρίσση, Προϊσταμένη Τμήματος Ειδικής Ταμιακής Περιουσίας, Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Ρεθύμνης στο 9ο OTS Forum