Ηλίας Γεράκος – Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Ηλίας Γεράκος εργάζεται στο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και είναι Δ/ντής των Οικονομικών Υπηρεσιών. Είναι Οικονομολόγος –Λογιστής Α Τάξεως .

Το 2002 απέκτησε το MBA –ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠ και το 2016 απέκτησε διδακτορικό από το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Στο παρελθόν έχει εργασθεί σε οικονομικές υπηρεσίες ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Έχει υπηρετήσει μέλος της Συγκλήτου του ΓΠΑ και μέλος του Ειδικού Ταμείου του ΓΠΑ.

Δίδαξε στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πληροφοριακά συστήματα λογιστικής και στην ΕΚΔΔΑ « ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»

Είναι μέλος του μητρώου εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.