Ηλίας Γεράκος – μέλος ΕΔΙΠ Τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείον Πανεπιστήμιο, π. Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)

Ο δρ. Ηλίας Γεράκος είναι μέλος ΕΔΙΠ στο Τμήμα Διοίκησης Πάντειον Πανεπιστήμιο με ειδίκευση στην Λογιστική (Λογιστική Δημόσιου Τομέα και κόστους Δημοσίων Οργανισμών Δημόσιου Τομέα).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον εφαρμογή του νέου Λογιστικού πλαισίου και στο κόστος Δημοσίων Οργανισμών με βάση τα IPSAS και το ESA. Επίσης ασχολείται με την επιχειρηματικότητα. Έχει κάνει σχετικές δημοσιεύσεις και έχει παρουσιάσει τα ανωτέρω θέματα σε συνέδρια.

Έχει εργασθεί περισσότερα από 35 χρόνια σε θέσεις Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα. Έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη ERP συστημάτων στον Ιδιωτικό και στον Δημόσιο Τομέα.. Έχει υλοποιήσει μεγάλα επιχειρησιακά προγράμματα στο ΓΠΑ (ΕΠΕΑΕΚ,ΕΥΡΩΠΑΊΚΑ,ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κ.λ.π.) και έχει υλοποιήσει περισσότερα από (50) πενήντα επενδυτικά προγράμματα στον Ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος και ως project manager. Διδάσκει στην ΕΚΔΔΑ Διοίκηση κόστους Δημοσίων Οργανισμών και έγραψε τις σχετικές σημειώσεις. Έχει διατελέσει μέλος της Συγκλήτου, Πρυτανικού συμβουλίου, Ειδικού Ταμείου του ΓΠΑ.

Τα έτη 2012-2020 ήταν δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΓΠΑ) και εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο στις συνόδους Πρυτάνεων σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Διδάσκει στο τμήμα Διοίκησης του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου Χρηματοοικονομική Λογιστική, Επιχειρηματικότητα, Δημόσιο λογιστικό και Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων.Τέλος είναι λογιστής Α τάξεως.

)