Εμμανουέλα Πολάκη – Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστικής Παρακολούθησης Δήμου Ρεθύμνης

Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστικής Παρακολούθησης / Γραφείο Διπλογραφικού, Αναλυτικής Λογιστικής Δήμου Ρεθύμνης

Γεννήθηκε το 1981 στο Ρέθυμνο Κρήτης. Είναι απόφοιτος του ΤΕΙ Καλαμάτας στο τμήμα Χρηματοοικονομική & Ελεγκτική καθώς επίσης και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τραπεζική (Χρηματοοικονομική) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Εργάστηκε το 2004-2009 ως βοηθός λογιστή σε λογιστικό γραφείο. Το 2010 διορίστηκε στο Δήμο Ρεθύμνης και υπηρετεί στο τμήμα του Προϋπολογισμού & Λογιστικής Παρακολούθησης (Γραφείο Διπλογραφικού, Αναλυτικής Λογιστικής) της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης.

Έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Είναι μέλος σε διάφορες επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης οικονομικού περιεχομένου και κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης.