Εκδήλωση ΔΕΥΑ

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

 

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της Επικράτειας και σύστημα Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking)

Σφυρής Ελευθέριος, Στέλεχος ΕΔΕΥΑ


 

Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οικονομικής κρίσης

Χρήστογλου Γιάννης, Προϊστάμενος ΔΕΥΑ Κατερίνης


 

Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών

Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος, Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών


 

Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμου νερού

Σπύρου Στυλιανός, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Σερρών


 

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Χρηματοδότηση Έργων ΔΕΥΑ ΤΗΝ ΠΠ 2014-2020

Μαμαλούγκας Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ – Πρ/νος  Υποδιεύθυνσης  Τομέα Περιβάλλοντος, ΕΥΔ/ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.)


 

GDPR- Η νέα πρόκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σιδηροπούλου Μαριλένα, Δικηγόρος-DPO Executive, Blue Value