Δρ. Νικόλαος Σαφαρίκας – Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών

Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος του Γεωργίου, Ημερομηνία γέννησης: 17/11/1961, Σέρρες, Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών.

Οικονομολόγος – Περιβαλλοντολόγος: Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ (1985), Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, διδακτορική διατριβή «Η τιμολόγηση του πόσιμου νερού στην Ελλάδα με πλήρη ανάκτηση του Οικονομικού Κόστους και του Κόστους Φυσικών πόρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ», (2009)

Καθηγητής Μεταπτυχιακού Οικονομικού Τμήματος ΔΠΘ (2015 ως σήμερα)

Καθηγητής ΑΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Διοίκησης & Λογιστικής (1990 ως 2004)

Επαγγελματική Εμπειρία:

Ελεύθερος Επαγγελματίας – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, 1987 – 1992

Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών, 1992 ως σήμερα

Μέλος Οικονομικής Επιτροπής της ΕΔΕΥΑ (1994 ως σήμερα)

Μέλος της Επιτροπής για το νέο ΕΣΠΑ της ΕΔΕΥΑ (2015 ως σήμερα)

Μέλος της ομάδας εργασίας για την διαμόρφωση κανόνων κοστολόγησης & τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος, ως ορισμένος εκπρόσωπος της ΕΔΕΥΑ (Μάρτιος 2015)

Δημοσιεύσεις – Συγγραφική Δραστηριότητα: δημοσιεύσεις σε πολλά επιστημονικά περιοδικά και συγγραφική δραστηριότητα σε θέματα ΔΕΥΑ.