Δρ. Βασίλης Αγγελής – Καθηγητής Ποσοτικών Μεθόδων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Βασίλης Αγγελής είναι Ομότιμος Καθηγητής Ποσοτικών Μεθόδων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) του οποίου δίδαξε από το 1987 μέχρι το 2015 μεγάλο αριθμό μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών με M.Sc. στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Aston του Birmingham και Ph.D. στη Θεωρία Ελέγχου με εφαρμογές σε οικονομικά και κοινωνικά συστήματα, από το Πανεπιστήμιο του Warwick.

Κατά τη διάρκεια της μακράς θητείας τoυ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ο Βασίλης Αγγελής διετέλεσε μεταξύ άλλων: Διευθυντής του Εργαστηρίου Ποσοτικών Μεθόδων του ΤΔΕ, Διευθυντής του Προγράμματος MBA του ΤΔΕ, Πρόεδρος του ΤΔΕ, Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης και Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Αιγαίου.

Από το 1979 μέχρι το 1985, εργάστηκε στα Ναυπηγεία Χαλκίδος και από το 1985 μέχρι το 2011 εργάστηκε στην Αγροτική Τράπεζα. Κατά το διάστημα 2002-2006, δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2002 μέχρι το 2016, συνεργάστηκε με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη θεματική ενότητα Ποσοτικές Μέθοδοι και κατά την περίοδο 2005-2008 υπήρξε συντονιστής της θεματικής ενότητας αυτής. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο ΤΕΙ Αθήνας και στο ΤΕΙ Ηπείρου. Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος για θέματα οργάνωσης σε μεγάλες επιχειρήσεις και έχει οργανώσει και διδάξει σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων.

Έχει συγγράψει τρία βιβλία, πανεπιστημιακές παραδόσεις για πολλά μαθήματα και είχε την επιμέλεια έκδοσης ενός συλλογικού τόμου επιστημονικών εργασιών. Επέβλεψε επιτυχώς μια μεταδιδακτορική έρευνα και 14 διδακτορικές διατριβές, ενώ άλλη μία βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων σε πολλά από τα οποία ως Επιστημονικά Υπεύθυνος. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων με κριτές.