δοκιμαστικό πρόγραμμα

Κεντρική Αίθουσα Πέμπτη 07.11.2019

11:00-13:00
  Προσέλευση - Εγγραφές
13:00-14:00
  Χαιρετισμοί & Έναρξη Εκδήλωσης
  -   Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών *
  -   Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης*
  -   Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου*
  -   Μωυσής Ελισάφ, Δήμαρχος Ιωαννιτών*
14:00-14:30
  Η νέα εποχή στην OTS
  - Αναστάσιος Ντέμκας, Διευθύνων Σύμβουλος OTS

  Η υλοποίηση ενός διαφορετικού έργου: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Διαχείριση των Λειτουργιών του Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών
  - Κωνσταντίνος Μπόζης, Product Manager OTS
14:30-16:30 Γεύμα
17:30-18:30
  Απαιτήσεις/Προδιαγραφές παρακολούθησης συντηρήσεων παιδικών χαρών & αθλητικών χώρων
  - Νικόλαος Τσιρίδης, Product Manager OTS
  - Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Blue Value

  Οργάνωση Υπηρεσιών για τον Επιτροπικό Έλεγχο Εσόδων & Κατασταλτικό Δαπανών

  - Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Blue Value
18:30-18:45 Διάλειμμα
18:45-20:00
  Επίκαιρα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  - Ιωάννης Θεοδώρου, Συγγραφέας-Μελετητής, π. Γενικός Διευθυντής Δήμου Καλαμαριάς
21:00 Δείπνο

Παράλληλες Εκδηλώσεις Πέμπτη 07/11

17:30-20:00
Workshop στη Διαχείριση Υποδομών

Παράλληλες Εκδηλώσεις Παρασκευή 08.11.2019

10:00-11:40
  Θεματική Ενότητα: Καλές Πρακτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους
10:00-11:40
  Οργάνωση Σύνταξης Προϋπολογισμού
  - Εμμανουέλα Πολάκη, Γραφείο Διπλογραφικού Αναλυτικής Λογιστικής Δήμου Ρεθύμνης

  Ηλεκτρονικές Εισπράξεις
  - Δέσποινα Κωνσταντέλλη, Τμήμα Εσόδων Δήμου Λήμνου
  - Στυλιανός Τσαγλιώτης, Γραφείο Ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης*
  - Εκπρόσωπος Δήμου Ιεράπετρας*

  Open1 Fleet: Διαχείριση Γραφείου Κίνησης
  - Εκπρόσωποι Δήμων*
  - Δόμνα Λυρτζή, Product Manager OTS

  Open1 Property: Διαχείριση Δημοτικών Τελών Ακινήτων
  - Εκπρόσωποι Δήμων*
  - Δόμνα Λυρτζή, Product Manager OTS

  Open1 Companies: Διαχείριση Δημοτικών Τελών Επιχειρήσεων
  - Δόμνα Λυρτζή, Product Manager OTS
10:00-11:40
  Θεματική Ενότητα: Καλές Πρακτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις Περιφέρειες
10:00-11:40
  Η εφαρμογή της Διπλογραφίας στις Περιφέρειες

  Τα συμπεράσματα ύστερα από 1 χρόνο Διπλογραφίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωσταντίνος Παπαγεωργίου, Διευθυντής Οικονομικού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  Η Διπλογραφία στην Περιφέρεια Αττικής, Εκπρόσωποι Περιφέρειας Αττικής*

  Η Διπλογραφία στην Περιφέρεια Κρήτης, Εκπρόσωποι Περιφέρειας Κρήτης*


  Διαδικασία παρακολούθησης προγράμματος προμηθειών μέσα από έργα και συμβάσεις
  - Παύλος Κοντζίνος , Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
11:55-12:45
  Θεματική Ενότητα: Οικονομική Διαχείριση
  -  Γεωργία Αβραμίδη, Deputy Product Manager PT Financials, OTS
12:45-13:00 Διάλειμμα
13:00-13:15
  Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωση προσωπικού
  -  Παναγιώτης Παπαγεωργίου, Product Manager PT HR, OTS
13:15-13:25 Διάλειμμα
13:25-13:55
  Θεματική Ενότητα: Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών
  - Νικόλαος Τσιρίδης, Product Manager PT Tukanga, OTS
13:55-14:30
  Θεματική Ενότητα: ISO - GDPR – Εσωτερικός Έλεγχος
14:30-16:30 Γεύμα
18:00-20:00
  Θεματική Ενότητα: Smart Cities

  Κυβερνοασφάλεια και το μέλλον

  - Αλέξανδρος Παπανικολάου, PhD, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, InnoSec

  Καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ (Smart Parking Service for Disabled People) στο Δήμο Χανίων

  - Εκπρόσωπος του Δήμου Χανίων*

  4myCity

  - Στελέχη των Εταιρειών Blue Value & Tessera

  Τεχνολογίες Blockchain στη Δημόσια Διοίκηση – Η περίπτωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

  Διαμορφώνοντας τις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος -Smart cities 2020 - 2030


21:00 Δείπνο

Παράλληλες Εκδηλώσεις Πέμπτη 07/11

10:30-10:45
Χαιρετισμοί
10:45 -11:00
  Benchmarking στην ΕΔΕΥΑ
  - Στέλεχος ΕΔΕΥΑ*
11:00-11:20
  Χρηματοδοτικά προγράμματα για έργα ΔΕΥΑ
  - Στέλεχος του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων*
11:20-11:35 Διάλειμμα

Κεντρική Αίθουσα Σάββατο 09.11.2019

10:00-13:00
Εκπαιδεύσεις στις νέες δυνατότητες των εφαρμογών**
  • Οικονομική Διαχείριση
  • Διαχείριση Μισθοδοσίας
  • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
  • Διαχείριση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου & Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
  • Διαχείριση Γραφείου Κίνησης
  • Διαχείρισης Δημοτικής Αστυνομίας
  • Διαχείριση Δημοτικού Φόρου
  • Διαχείριση Κοιμητηρίων
  • Διαχείριση Τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ΤΑΠ
  • Διαχείριση Ύδρευσης

**Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν προγραμματισμού με την γραμματεία του Συνεδρίου.