Δημήτρης Καρασταύρου, Πρόεδρος ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Πρόεδρος  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κομοτηνής (2011-σήμερα)

Συντονιστής επιτροπής Ε.Σ.Π.Α. της ΕΔΕΥΑ