Δημήτρης Βασιλόπουλος, Director Sales and Business Development, INTRASOFT International

 

Ο Δημήτρης Βασιλόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master of Science) στις Ψηφιακές Επικοινωνίες από το King’s College London (University of London). Επίσης κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και στη Διοίκηση Έργων (PMP), από το Project Management Institute.
Από το Φεβρουάριο 1996 έως τον Ιανουάριο 2003 εργάστηκε στην εταιρεία BULL A.E. ως IT Consultant και Project Manager ενταγμένος στη Διεύθυνση Ολοκληρωμένων Λύσεων της εταιρείας και άμεσα εμπλεκόμενος στα Ολοκληρωμένα Έργα Πληροφορικής για το Δημόσιο Τομέα, τα οποίο είχαν χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κλεισθένης». Από το 2001 έως το 2003 ανέλαβε το ρόλο του Marketing & Business Development Manager με στόχευση την ανάπτυξη αγορών και το σχεδιασμό λύσεων και συνεργασιών στους κάθετους χώρους: Οικονομία, Μεταφορές, Υγεία.
Tον Φεβρουάριο 2003 μετακινείται στον Όμιλο Intracom και ειδικότερα στη Διεύθυνση της Ανάπτυξης Αγορών (Business Development) των Έργων Πληροφορικής Δημοσίου Τομέα. Τα καθήκοντά του αφορούσαν την εμπορική διαχείριση Large Accounts και συμβάσεων (contract management) με πεδίο ευθύνης τις κάθετες αγορές της Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομίας. Με ενδιάμεσους σταθμούς το 2008 και το 2015 έχει πλέον αναλάβει το ρόλο του Sales & Business Development Director της INTRASOFT International σχετικά με τα προϊόντα Πληροφορικής προς το Δημόσιο Τομέα για τις αγορές Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.