Δέσποινα Κωνσταντέλλη – Στέλεχος Τμήματος Εσόδων Δήμου Λήμνου

Προσωπικά Στοιχεία

Τόπος γέννησης: Μύρινα Λήμνου

Ημερομηνία γέννησης: 1965

Οικογενειακη κατάσταση: Έγγαμη με 5 παιδιά

Διεύθυνση Κατοικίας: Ρεπανίδι Λήμνου ΤΚ 81401

Τηλέφωνα: 2254031575, 6956350954


Σπουδές

Α.Β.Σ.Θ. - Διοίκηση επιχειρήσεων

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά (First Certificate in English)

Γαλλικά (Certificat de Langue Francaise)


Ειδικές γνώσεις

Άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος


Επαγγελματική εμπειρία

1989-1999 Όμιλος εταιριών Manos Travel System. (Υπεύθυνη τμήματος λογιστηρίου στον τομέα πληρωμών εξωτερικού και ελέγχου συναλλαγών συναλλασόμενων)

2001:Αφοι Γιαμαρέλου ΟΕ - λογίστρια

2003-2004: Μ.Μ Χρυσάφης ΑΒΕΕ - λογίστρια

2005-2008: Συνεταιρισμός Ζαχαροπλαστικής Ατσικής λογίστρια

1/7/2009-σήμερα: Αρχικά στον Δήμο Μούδρου και μετέπειτα στον Δήμο Λήμνου στο τμήμα εσόδων


Επιμόρφωση

1987 Didacta