Γρηγόρης Σαλανίδης, Αν. Προϊστάμενος Τμ. Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονοματεπώνυμο :  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΑΛΑΝΙΔΗΣ

Πατρώνυμο:  ΣΥΜΕΩΝ

Διεύθυνση Κατοικίας : Διαβατά Θεσ/νίκης

Κατηγορία/Κλάδος : ΔΕ/Οδηγών

Τίτλος Θέσης : Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1992 – 1994 – Πτυχίο μηχανολογικού τομέα τμήματος βιομηχανικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικής παραγωγής 2ου Τ.Ε.Λ. Θεσ/νίκης

1994 – 1995  – Πτυχίο μηχανολογικού τομέα τμήματος θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ου Τ.Ε.Λ. Θεσ/νίκης

2018 – Τελειόφοιτος 13ου Εσπερινού Ε.Π.Α.Λ. Θεσ/νίκης Τομέα Μηχανολογίας ειδικότητας τεχνίτη οχημάτων

2016 – Παρακολούθηση σεμιναρίου 8 ωρών της International Forum training & consulting με θέμαː Νομοθεσία Νομολογία διοικητική πρακτική – Διαδικασίες προμήθειας & Διαχείρισης των Κρατικών Αυτοκινήτων

2017 – Παρακολούθηση σεμιναρίου 15 ωρών της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε) με θέμα ː Δημόσιες Συμβάσεις και Προμήθειε

2017 – Παρακολούθηση σεμιναρίου 8 ωρών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ) με θέμα ː Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδω

2018 – Παρακολούθηση σεμιναρίου 5 ωρών της International Forum training & consulting με θέμαː Περιγράμματα Γενικών & Ειδικών θέσεων Εργασίας

Ξένες γλώσσες : Πτυχίο αγγλικών TOEIC επιπέδου γνώσης LOWER

Υπολογιστές : Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ ECDL – VELLUM CAMBRIDGE σε επεξεργασία κειμένου (WORD), υπολογιστικά φύλλα (EXCEL) και υπηρεσίες διαδικτύου (INTERNET EXPLORER, MICROSOFT OUTLOOK 2010)

Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας ː Α, Α2, Β, ΒΕ, C, D, CE, DE

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2015 – 2018 Δήμος Δέλτα ː Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων

2000 – 2015 Δήμος Δέλτα ː Οδηγός σε διάφορα οχήματα επαγγελματικής κατηγορίας

1997-2000 Εταιρεία εμπορίας υδραυλικών ειδών ː Οδηγός και πωλητής

  

Συνοπτική περιγραφή επιτελούμενου έργου στο Τμήμα Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων από το 2015 έως και σήμερα :

 

  • Οργάνωση του Γραφείου Κίνησης με έκδοση δελτίων κίνησης σε καθημερινή βάση
  • Τήρηση αρχείου βλαβών – συντηρήσεων σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή
  • Εκπόνηση μελετών και προϋπολογισμού – Διενέργεια διαγωνισμών
  • Οργάνωση του συνεργείου οχημάτων, παρακολούθηση και συντονισμός των εργασιών
  • Οργάνωση του Αμαξοστασίου με συγκέντρωση σχεδόν του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων
  • Απόσυρση από την κυκλοφορία παλαιών οχημάτων και διεκπεραιώσεις εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών σε Διεύθυνση Συγκοινωνιών, Δ.Ο.Υ. , Διεύθυνση Τεχνικών Έργων κτλ.
  • Καθημερινή επικοινωνία με του οδηγούς και τους χειριστές, ως προς την ορθή χρήση οχημάτων και μηχανημάτων και επίλυση των εκτάκτων βλαβών