Γιούλη Ρανέλλα – Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Θεσσαλονίκης

Πιστοποιημένη Εσωτερική Ελέγκτρια (CIA-Certified Internal Auditor) με επαγγελματική εμπειρία 18 ετών στον τραπεζικό τομέα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε εταιρίες δημοσίου τομέα. Πτυχιούχος Νομικής με μεταπτυχιακές σπουδές στο ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Είναι μέλος του μητρώου εσωτερικών ελεγκτών ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών και Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης του υπάρχοντος Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Σήμερα εργάζεται στην Τράπεζα Πειραιώς και είναι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης από το 2011 ενώ διετέλεσε Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης για 2 έτη (2015-2016) και Πρόεδρος σε Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Είναι έγγαμη, μητέρα 2 παιδιών.