Βασίλης Μπουγιοτόπουλος – Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τ. Γενικός Γραμματέας Δήμου Κοζάνης

Ο Βασίλης Μπουγιοτόπουλος είναι Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κοζάνης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜΑ) στην πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις (Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας).

Στην δεκαπενταετή επαγγελματική του πορεία έχει εργαστεί στους τομείς

  • του project management (Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004),
  • των Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας (Communication Effect) και
  • του Business Development (Sanofi).

Ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κοζάνης (2014-2019) σχεδίασε και υλοποίησε μια ολοκληρωμένη πολιτική αναδιοργάνωσης και εφαρμογής μεθόδων σύγχρονου management:

  • Διαχείριση αλλαγής
  • Ολοκλήρωση Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, Ψηφιακού Οργανογράμματος και ένταξη του Δήμου στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ν4440/2016)
  • Κατάρτιση επικαιροποιημένου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών
  • Τυποποίηση διαδικασιών και ροή εργασιών
  • Κατάρτιση πλάνου εκπαιδευτικών αναγκών
  • Συντονισμός εκπόνησης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Ένα από τα βασικότερα επιτεύγματα της θητείας του, όμως, υπήρξε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ISO9001:2015 στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

+30 6940 451 491

bougiotopoulos@gmail.com

www.linkedin.com/in/vassilis-bougiotopoulos/