Βίκυ Εξαδακτύλου, Γενική Γραμματέας Δήμου ΗΠ Νάουσας

ΒΑ, MSc Δασολόγος-Περ/γος Α.Π.Θ., ΜΒΑ (6s Δημόσιας Διοίκησης) Δ.Π.Ε.

Γεννήθηκε το 1986 στη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει αξιόλογη εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργάνωσης και διοίκησης, αναπτυξιακού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, προετοιμασίας εσωτερικού ελέγχου, διεκδίκησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και βιώσιμης αστικής κινητικότητας.