Αντώνης Χατζηδιαμαντής – Οικονομολόγος, Σύμβουλος Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ο Αντώνης Χατζηδιαμαντής γεννήθηκε το 1958 στη Λήμνο.

Οικονομολόγος (ΑΣΟΕΕ) με πολυετή θητεία και εμπειρία στους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέτοχος της «ΕΥΠΟΛΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ», κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Γ΄ τάξεως (κατηγορία 3) –Οικονομικές μελέτες, Β’ Τάξεως (κατηγορία 5) - Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.

Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα διοίκησης, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, οργάνωσης/αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Συμμετείχε από θέσεις ευθύνης στο σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης σε όλη την διάρκεια των Α΄, Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ καθώς και στην εκπόνηση σημαντικών μελετών με αποδέκτες μεγάλο αριθμό φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και επιχειρήσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Διετέλεσε σύμβουλος της ΤΕΔΚ Λέσβου, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Αναπτυξιακών εταιρειών και Οργανισμών, συνεργάσθηκε με μεγάλο αριθμό Κρατικών και Αυτοδιοικητικών φορέων, με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και με πλήθος οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, ως Δήμαρχος Λήμνου (2010-2014), Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λήμνου, Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, Πρόεδρος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών κ.α.