Αικατερίνη Ναζίρη – Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Θεσσαλονίκης από τον Ιανουάριο του 2014. Διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από το 1992 απασχολείται σε φορείς τοπική αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα στο Δήμο Εχεδώρου και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Κατά την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με κατεύθυνση «Διακυβέρνηση» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.